För ett mer inkluderande samhälle 

Hemtjänsten är en samhällsfunktion som ofta förknippas med vård av äldre människor, men dess tjänster är av lika stor betydelse för många andra grupper i samhället. Individer med funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar eller tillfälliga skador kan också vara i behov av hemtjänstens stöd. Den hjälp som erbjuds sträcker sig långt bortom enkel hushållshjälp och innefattar en rad tjänster som gör det möjligt för människor att leva självständigt i sina hem, oavsett ålder eller specifika behov.

Hemtjänstens arbete är mångfacetterat och anpassas efter den enskildes behov. Tjänsterna kan inkludera hjälp med personlig omvårdnad som duschning, påklädning och medicinering. Dessutom kan praktiska sysslor som städning, matlagning och inköp ingå. Det finns också utrymme för socialt stöd där hemtjänstpersonal tillbringar tid med brukarna, samtalar, och säkerställer att de har någon form av social kontakt, vilket är en kritisk aspekt av deras välbefinnande.

Medarbetarna inom hemtjänsten har en bred och varierad arbetsuppgiftspalett. Utöver de praktiska och medicinska uppgifterna spelar de en viktig roll i att observera och rapportera förändringar i brukarnas hälsotillstånd. Detta kan inkludera att notera och rapportera symtom på sjukdomar, förändringar i humör eller beteende och andra relevanta observationer som kan påverka den fortsatta vårdplaneringen.

För att framgångsrikt kunna utföra dessa uppgifter krävs vissa egenskaper och färdigheter hos hemtjänstens medarbetare. De måste vara empatiska och ha en stark känsla för medmänsklighet och omsorg. God kommunikationsförmåga är också avgörande, både för att kunna förstå och svara på brukarnas behov och för att kunna samverka effektivt med kollegor och anhöriga. Praktisk kunskap inom vård och omsorg är nödvändig, liksom förmågan att hantera stressiga och ibland känslomässigt krävande situationer. Flexibilitet och problemlösningsförmåga är också viktiga då arbetet ofta kräver snabba anpassningar till nya och oväntade situationer.

Många som arbetar inom hemtjänsten beskriver sitt arbete som mer än bara ett jobb – det är en livsstil. Den nära relation som ofta utvecklas mellan vårdgivare och brukare innebär att arbetet blir personligt och känslomässigt givande. Många känner en djup tillfredsställelse i att kunna bidra till att förbättra livskvaliteten för dem de hjälper, och detta stärker deras yrkesstolthet och engagemang.

För brukarnas anhöriga spelar hemtjänsten en ovärderlig roll. Att veta att deras nära och kära får professionell och pålitlig hjälp minskar deras oro och ger dem möjlighet att bibehålla en balans i sina egna liv. Det är en trygghet att ha stöd i vardagen som annars skulle vara svår att hantera ensam. Hemtjänsten bidrar även till att tillfredsställa brukarnas sociala behov genom att erbjuda regelbunden kontakt och umgänge, vilket kan motverka ensamhet och isolering för ST-facket.

Hemtjänsten är också en viktig inkörsport för många ungdomar som söker sommarjobb. Genom att arbeta inom hemtjänsten får de unga värdefulla erfarenheter och utvecklar färdigheter som är användbara i framtiden. De lär sig om vård och omsorg, får insikt i socialt arbete och utvecklar personliga egenskaper som ansvarstagande och medkänsla. Denna erfarenhet är inte bara en merit på arbetsmarknaden, utan bidrar också till att forma unga människor till medvetna och empatiska samhällsmedborgare.

Sammanfattningsvis förtjänar hemtjänstens arbete kring profilprodukter stor uppskattning och erkännande. Deras insatser är en vital del av samhället och bidrar till att människor kan leva ett värdigt och självständigt liv i sina egna hem. Hemtjänstens personal utför dagligen en osynlig men oerhört betydelsefull insats som förbättrar livskvaliteten för många. Deras arbete är inte bara en tjänst – det är en oumbärlig stödstruktur som gör vårt samhälle mer inkluderande och humant.

 …


Continue Reading För ett mer inkluderande samhälle 

Redaktionens favoriter – så blir ditt hem vackert

I dagens samhälle har synen på renoveringar genomgått en förvandling. Från att tidigare ha varit en nödvändighet vid skador eller slitage har renoveringar nu blivit en konstform, en möjlighet att följa trender och skapa ett hem som är trivsamt, inbjudande och samtidigt en framtida investering. Flertalet mäklare som vi talat med bekräftar att många renoveringar idag sker med syftet att förbättra hemmets utseende. Här tror många experter att sociala medier har haft en stor inverkan. Redaktionen har därför valt att fokusera på större renoveringsprojekt, där varje förändring inte bara förbättrar funktionen utan även höjer värdet på bostaden och ger det estetiska intrycket ett lyft.

Ett område som har fått ökad uppmärksamhet är takrenoveringar och Nordic Spirit. Taket har en avgörande funktion för ett hem, inte bara som skydd mot väder och vind utan även för att spara energi. Att anlita en kunnig takläggare kan förvandla ett åldrat tak till en modern och effektiv struktur. Många väljer dessutom att integrera solpaneler efter ett takbyte, en trend som blivit central i samhällets ökade fokus på miljömedvetenhet. Att renovera taket bör vara ett projekt att satsa väl på, då dessa typer av renoveringar inte sker så ofta. Redaktionen har valt att lista den som nummer 1 just eftersom alla hem någon gång behöver genomföra en sådan typ av renoveringsåtgärd.

Fasadmålning har också blivit en populär åtgärd för att ge huset en förhöjd charm. Ytterfasaden är det första intrycket som besökare och potentiella köpare får av hemmet. En välskött och nymålad fasad signalerar omsorg och underhåll, vilket kan vara avgörande för husets upplevda kvalitet. Här kan professionella målare se till att din fasad ser som ny ut!

Badrum- och köksrenoveringar med Killa är inte bara funktionella förbättringar utan även estetiska förändringar som har blivit alltmer efterfrågade. Många nya trender har tagit fäste, såsom minimalistisk design, användning av naturmaterial och smarta teknologiska lösningar. För att säkerställa säkerheten och kvaliteten i dessa renoveringsprojekt är det viktigt att anlita kompetenta firmor, särskilt när det handlar om arbete med vatten och elektricitet.

En annan aspekt som har fått ökad uppmärksamhet är renovering av trappor. Inte längre bara en funktionell del av hemmet, trappor har blivit en konstnärlig möjlighet att skapa en vacker och imponerande entré. Människor väljer att investera i trapprenoveringar för att höja kvaliteten och visuella estetiken i sitt hem. Flertalet hantverkare som redaktionen talat med bekräftar att denna typ av renovering har ökat mest i popularitet.

Under arbetets gång fokuserar firmorna på att använda hållbara material som Ace Superwhite och metoder för att möta dagens ökande miljömedvetenhet. Miljötänk, ljussättning och smarta hem-lösningar är några av de populära trender som präglar dagens renoveringsprojekt. Genom att använda modern teknologi och innovativa idéer strävar man efter att skapa hem som inte bara är vackra utan också energieffektiva och hållbara. Renoveringar ska återspegla ens drömmar och visioner för hemmet, men miljötänk har visat sig vara ett säkert kort för många.

Sammanfattningsvis har renoveringar gått från att vara en nödvändighet till att bli en konstform. Genom att följa trender och investera i hemmets långsiktiga värde skapar människor inte bara trivsamma boenden utan också en investering för framtiden. Genom att förstå arbetsprocessen och trenderna som präglar dessa renoveringsprojekt kan läsarna få en djupare inblick i det omfattande arbete som ligger bakom skapandet av ett trivsamt och värdefullt hem.

 …


Continue Reading Redaktionens favoriter – så blir ditt hem vackert

Måleri: Konstens Tidsresa genom Färg och Form

Måleri, en konstform som har rotat sig djupt i mänsklighetens historia, är en tidsresa genom färgernas och formernas föränderliga värld. Från de primitiva grottväggarna till mästerverk på de moderna galleriväggarna har måleriet varit en mångfasetterad uttrycksform som bär på konstnärernas kreativitet och samhällets själ. Genom skiftande tekniker, stilar och teman har måleriet inte bara dokumenterat vår evolution kring målare Nacka, utan har också varit en källa till inspiration och reflektion för betraktaren.

Målningens skönhet ligger i dess mångsidighet. Från de livliga färgerna i impressionismen till den kontrollerade precisionen i renässansens verk, har målare genom tiderna utforskat olika sätt att kommunicera sina idéer och känslor. Penselstråkets kraft, färgernas symbolism och kompositionens harmoni samverkar för att skapa en konstnärlig upplevelse som går bortom ord.

Varje epok har fört med sig sina egna ikoniska målare, vars verk har blivit tidlösa mästerverk. Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Frida Kahlo och många andra har lämnat ett oväder av kreativitet som fortsätter att inspirera och fascinera. Deras konstnärskap är som ett fönster mot det förflutna och en bro till förståelsen för de mänskliga erfarenheterna.

Samtidigt som måleriet har genomgått förändringar och anpassat sig till olika konstnärliga rörelser, har det också utvecklats i sitt syfte. Från att vara en ren dokumentation av verkligheten har det blivit ett medium för att utforska abstrakta begrepp, känslor och idéer. Målarens duk blir som en tom sida där tankar och känslor materialiseras genom färgernas dans.

Måleriets skönhet ligger också i dess tillgänglighet. Många konstnärer, oavsett erfarenhetsnivå, har funnit terapi och glädje genom att uttrycka sig på duken. Konstterapi har blivit ett verktyg för självutforskning och healing för tapetsering Södermalm, där människor finner en unik form av kommunikation som går bortom språkets gränser.

I dagens digitala era överlever måleriets tradition genom att integreras med nya teknologier och medier. Digital konst och interaktiva installationer öppnar upp nya möjligheter för konstnärer att utforska och uttrycka sig själva. Måleriets ande, dock, förblir intakt genom konstnärernas ständiga strävan efter att skapa och förmedla skönhet.

Målningens kraft sträcker sig bortom konstnärlig uttrycksform; den har också potentialen att agera som en spegel av samhället. Genom konstverk reflekteras tidens politiska, sociala och kulturella förändringar. Målare har ofta agerat som sociala kommentatorer, fångat ögonblicksbilder av samhällets puls och gestaltat kritik eller hyllning.

En fascinerande aspekt av måleriets utveckling vid målare Stockholm är användningen av olika tekniker och material. Från fresker i antika romerska byggnader till oljemålningar under renässansen och samtida experiment med mixed media, visar konstnärer en konstant strävan efter att utmana gränserna och skapa unika uttryck. Teknikernas evolution speglar inte bara konstnärernas skicklighet utan även tidens teknologiska framsteg.

Måleriets inverkan sträcker sig också till andra konstformer. Musik, litteratur och film har ofta inspirerats av målningar, och vice versa. Konstnärer influerar varandra över olika genrer och skapar en kreativ symbios som berikar konstvärlden som helhet.

Det är viktigt att erkänna att målningens skiftande natur går hand i hand med en mångfald av röster och perspektiv. Målare världen över, från olika kulturer och bakgrunder, har tillfört sina egna unika bidrag till konstens globala klangfärg, inte minst för målare Solna. Denna diversitet gör att måleriet förblir relevant och levande, med ständiga utforskningar av nya stilar och teman.

I slutändan är måleriets charm och relevans oförändrad. Från de tidigaste grottmålningarna till dagens digitala konstscen fortsätter måleriet att vara en konstant källa till skönhet och uttryck. Det är en konstform som överlever och blomstrar genom tid och kultur, en evig berättelse som skrivs med varje penseldrag och färgval.

Målningens odödliga påverkan sträcker sig över kontinenter och generationer, väver samman mänsklighetens gemensamma historia med individuella berättelser. Från de expressiva färgvalen i …


Continue Reading Måleri: Konstens Tidsresa genom Färg och Form

Din pålitliga bilverkstad i Gävle

I hjärtat av Gävle finner du en pålitlig bilverkstad som kombinerar teknisk kompetens kring tvätthallar med personlig service. Med en passion för bilar och ett engagemang för kundnöjdhet har denna verkstad etablerat sig som en pålitlig partner för fordonsunderhåll och reparationer.

Expertis och Erfarenhet: Verkstaden stoltserar med ett team av erfarna och kunniga mekaniker som trivs i att lösa en mångfald av fordonsproblem. Oavsett om det är en rutinmässig service, mekanisk reparation eller diagnos av komplexa motorfrågor, är teamet redo att ta sig an utmaningen.

Modern Utrustning och Teknologi: För att säkerställa högsta standard i sina tjänster investerar verkstaden i modern utrustning och teknologi. Deras verkstad är utrustad med avancerade diagnostiska verktyg och maskiner, vilket möjliggör effektiva reparationer och exakt identifiering av eventuella problem.

Bred Tjänsteutbud kring skurmaskiner: Verkstaden erbjuder en omfattande uppsättning tjänster för att möta alla dina fordonsbehov. Det inkluderar allt från regelbundna service och oljebyten till bromsreparationer, däckservice och avancerade motorreparationer. Oavsett om du kör en personbil, SUV eller en företagsflotta, kan verkstaden hantera det.

Personlig Kundservice: Verkstaden värderar varje kund och strävar efter att erbjuda en personlig och professionell serviceupplevelse. Teamet är lyhört för kundernas behov och tar sig tid att förklara reparationerna, prissättningen och de föreslagna åtgärderna. Detta skapar en transparent och förtroendefull relation mellan verkstaden och dess kunder.

Miljövänligt Åtagande: Verkstaden är också engagerad i att minimera sin miljöpåverkan. Genom att följa miljövänliga arbetsmetoder och rätt hantering av avfall och kemikalier strävar de efter att vara en ansvarsfull aktör inom fordonsbranschen.

Praktisk Placering: Centralt beläget i Gävle gör verkstaden det enkelt för kunder att få tillgång till högkvalitativ service och reparationer. Den strategiska placeringen gör det smidigt för både lokalbefolkningen och dem som pendlar genom staden, som med Nilfisk!

Sammanfattningsvis erbjuder denna bilverkstad inte bara en hög standard av teknisk expertis utan också en personlig och transparent service. Oavsett om du behöver planerat underhåll eller akut reparation, kan du lita på att verkstaden tar hand om ditt fordon som om det vore deras eget.

Engagemang för Lokalsamhället: Denna bilverkstad är inte bara en plats där bilreparationer utförs – den är en integrerad del av Gävles lokalsamhälle. Genom att stödja lokala evenemang, idrottslag och initiativ visar verkstaden sitt starka engagemang för att bidra till stadens välbefinnande. Kunderna känner sig välkomna och uppskattade, vilket skapar en känsla av gemenskap och lojalitet gentemot verkstaden.

Snabb och Effektiv Service: För dem som behöver snabb service och reparationer är verkstaden känt för sin effektivitet. Genom att ha korta väntetider och arbeta smidigt strävar de efter att minimera avbrottet för kunderna. Detta gör dem till det självklara valet för dem som värdesätter både kvalitet och snabbhet.

Förstklassig Däckservice: Verkstaden erbjuder också en omfattande däckservice, inklusive däckbyte, rotation och balansering. Med hänsyn till de varierande väderförhållandena i Gävleregionen är det viktigt att ha rätt däck för säker körning året runt. Verkstaden ger expertråd om val av däck och säkerställer att de är i optimalt skick.

Flexibla Betalningsalternativ: För att göra fordonsunderhåll mer tillgängligt erbjuder verkstaden flexibla betalningsalternativ. Genom att arbeta med sina kunder för att hitta prisvärda och skräddarsydda lösningar strävar de efter att göra högkvalitativ service prisvärd och tillgänglig för alla.

Kundrecensioner och Utmärkelser kring hetvattentvättar: Verkstaden stoltserar med positiva kundrecensioner och eventuella branschutmärkelser. Dessa återspeglar inte bara kundnöjdhet utan även verkstadens strävan efter att överträffa förväntningarna och leverera exceptionell service.

Denna bilverkstad i Gävle är mer än bara en plats där bilreparationer utförs – den är en destination för bilvård där teknisk expertis möter personlig service. Med sitt dedikerade team och starka koppling till lokalsamhället har verkstaden blivit ett pålitligt namn för fordonsunderhåll och reparationer i …


Continue Reading Din pålitliga bilverkstad i Gävle

En hejdundrande historia om teknik

Jaha, du tänker på att köpa den där glänsande, nya teknikprylen, va? Jag menar, vem kan motstå den känslan av att packa upp något som doftar av fabriksnyhet och har fler funktioner än du har kompisar på Facebook? Men håll i hatten, för här är det sämsta med att köpa ny och dyr teknik – välkommen till det moderna eländet!

Så du köper den senaste super-duper-smartphonen eller den bärbara datorn som har mer kraft än en rymdraket. Första veckan är magisk, som en nytvättad bil eller en färskt bakad paj. Men sen, BAM! Du får höra om nästa modell som kommer ut om två månader och gör din pryl gammal över natten.

Och glöm inte de där uppdateringarna, annars kanske du får lida när du ska installera din nya billiga datorskärm! Varför får min telefon uppdateringar oftare än jag får sms från mina vänner? Varje gång du tror att du har koll på alla funktioner, släpper de en ny uppdatering och du måste starta om din hjärna för att lära dig allt igen. Ärligt talat, tekniken är som den där krabban i ”Hitta Nemo” – alltid på väg någonstans, och jag är kvar och undrar varför.

Sen har vi batteriet. Du köper den nya teknikprylen och tänker, ”Wow, det här batteriet varar för evigt!” Tills du inser att du har haft den i sex månader, och nu måste du bära runt på en powerbank som om du vore en modern Robin Hood, ständigt på jakt efter ett eluttag.

Och vad sägs om priset? Du har precis köpt den där blippblopp-grejen för en mindre förmögenhet, och nästa vecka ser du samma sak för hälften av priset. Det är som att bli skjuten i hjärtat av din egen girighet.

Och slutligen, låt oss prata om garantier kring begagnad dator. Du köper den där snygga saken och de försöker kränga på dig en förlängd garanti som kostar mer än din lunch. Du tänker ”Nah, jag skippar det”, och precis när garantin går ut, bestämmer sig din teknikpryl för att gå i pension.

Kameran som avslöjar dina lunchvanor:
Du tänker att den nya kameran kommer göra dig till en Instagram-gud. Men sen inser du att den är som en obarmhärtig detektiv och avslöjar varje gång du fuskar med din diet. ”Ja, det där är en sallad, eller hur, Dave?”

Teknikprylen som tror den vet bättre:
Din nya smarta assistent är fantastisk, förutom när den tror att den vet bättre än du. ”Jag förstår att du sa att du ville ha väderprognosen, men istället tänkte jag att du kanske behöver en historia om daggmaskar.”

Automatiska uppdateringar för refurbished macbook mitt i allt:
Du sitter där och skriver det viktigaste e-mailet i ditt liv, och plötsligt slår tekniken till: ”Vi kommer nu att uppdatera och starta om din enhet.” Tack, precis vad jag ville mitt i ett existentiellt e-postögonblick.

Konstanta kabelkrig:
Trots att teknikprylarna blir mindre och smidigare, verkar kablarna föröka sig som kaniner. Varje gång du tittar bort för en sekund har de bildat en egen liga i ditt skrivbordsdjungel.

Molnlagring som har egna åsikter:
”Du har nått gränsen för din molnlagring.” Åh, tack så mycket för att vara en sådan snåljåp. Nu måste jag bli en datordetektiv och försöka radera alla mina pinsamma selfies från gymmet.

Biometriska kriser:
Fingeravtrycksläsaren på din telefon vägrar fungera när du verkligen behöver det. Du sitter där och svettas medan du försöker få den att förstå att du faktiskt är du.

Uppdateringar mitt i natten:
”Denna enhet kommer att uppdateras automatiskt, som en begagnad iPad.” Klart, mitt i natten när jag försöker sova. Det är som …


Continue Reading En hejdundrande historia om teknik

Mina råd om livslångt hår som blir fantastiskt

Hej alla läsare! Idag vill jag dela med mig av min personliga resa när det gäller mitt hår. Under åren har mitt hår genomgått många förändringar, från att vara trassligt, torrt och dåligt till att nu vara mjukt, glansigt och hälsosamt på ålderns höst. Här är min resa, mina tankar kring hår och vad jag har gjort för att förbättra mitt hår.

Som ung tjej hade jag mycket lockigt hår, men jag hade ingen aning om hur jag skulle ta hand om det. Min mamma borstade igenom det när det var torrt, vilket resulterade i ett frissigt och trassligt hår. Jag använde också en massa produkter med starka kemikalier, vilket gjorde att mitt hår blev torrt och skört.

Under min tonårstid började jag experimentera med färger och permanentar för att veta volym håret, vilket gjorde att mitt hår blev ännu mer skadat. Jag minns en gång när jag försökte permanenta mitt hår själv hemma och slutade med att det såg ut som en fågelnäste på mitt huvud! Det var en katastrof.

Men när jag blev äldre, började jag att ta bättre hand om mitt hår. Jag lärde mig om vilka produkter som fungerade för kluvna toppar och vilka som inte gjorde det. Jag slutade också med att använda kemiska behandlingar och började istället använda naturliga produkter.

Jag började också att tvätta mitt hår mindre ofta, vilket hjälpte till att bevara dess naturliga oljor. När jag tvättar mitt hår, använder jag nu en mild schampo och balsam som är speciellt utformade för mitt hårtyp.

Jag använder också en hårmask en gång i veckan för att återfukta mitt hår. Jag brukar massera in kokosolja i mitt hår och låter det verka i minst en timme innan jag tvättar det ur. Det hjälper till att ge mitt hår extra glans och mjukhet.

Idag, på ålderns höst, är mitt hår mjukt, glansigt och hälsosamt. Jag är så tacksam för min resa och det jag har lärt mig längs vägen. Det har varit roligt att se hur mitt hår har förändrats genom åren, från det skadade och trassliga håret till det hälsosamma och glänsande håret jag har idag.

Så, det var min personliga resa när det gäller mitt hår. Jag hoppas att det här inlägget har inspirerat er att ta hand om ert hår och att ni kan lära er av mina misstag. Ha en bra dag!…


Continue Reading Mina råd om livslångt hår som blir fantastiskt

Vad är grejen med D-vitamin?

Hallå! Vitamin-Bengan här, med en helt ny infoblogg – denna gång om D-vitamin!

Vi kommer ta det från början, okej? Väldigt grundläggande. Alla är inte läkare, som jag. Så – en vitamin är en organisk förening som är viktig för tillväxt och utveckling av celler och vävnader i kroppen. D-vitamin, som många nog känner igen, är en fettlösligt vitamin som produceras naturligt av kroppen när den utsätts för solljus. Den kan också erhållas från matkällor som fisk, ägg, ost och mejeriprodukter. D-vitamin är viktigt för många saker, men framförallt för att stärka skelett, öka immuniteten, minska inflammation och skydda mot vissa cancerformer. Det ger också en stark ”må bra”-effekt, och är viktigt för att undvika vinterdepression.

D-vitamin och inflammation – är det bluff och båg?

Inflammation är kroppens svar på skada och infektion – som grönytemaskiner i vävnaderna åker de runt och förstör allmänhälsan. Det är en skyddsmekanism som kan leda till smärta, rodnad, svullnad och värme på platsen för skada eller infektion. Vitamin D spelar en viktig roll för att reglera inflammation. Vitamin D minskar produktionen av inflammatoriska cytokiner och det ökar också produktionen av antiinflammatoriska cytokiner. På ren svenska – d-vitamin hjälper till vid inflammation och kan agera som en dränering Stockholm. Eftersom inflammation är något som många har, på lindriga nivåer, är det viktigt att hålla det nere för att inte utveckla svårare sjukdomar.

D-vitamin och hjärtsjukdomar – bra för pumpen?

Vitamin D är nödvändigt för upptaget av kalcium och fosfat. D-vitaminbrist har visat sig vara en riskfaktor för hjärtsjukdomar, högt blodtryck, diabetes och andra kroniska tillstånd. En studie visade att personer med låga nivåer av vitamin D hade mer än dubbelt så stor risk att utveckla hjärtsjukdomar än de med normala nivåer. Poängen är, särskilt för oss i norden – snälla, ta era vitaminer.

D-vitamin och cancerprevention – funkar det?

Eftersom D-vitamin har en viktig roll i att reglera immunförsvaret kan det hjälpa till att förebygga cancer. D-vitamin har varit känt för att vara nyttigt i många år, men nyligen har det visat sig att D-vitamin också kan förebygga många olika former av just cancer, framförallt för kvinnor. D-vitaminbrist kan leda till en ökad risk att utveckla vissa cancerformer som bröst-, prostatacancer, tjocktarmscancer, lungcancer och bukspottkörtelcancer. Det bästa sättet att få i sig tillräckligt med D-vitamin är att gå ut en solig dag och spendera lite tid i solen utan solskyddsmedel eller kläder som täcker din hud. När det är mörkt ute – ta vitaminer, helst i vattenlöslig form.

Nu måste jag springa vidare och läka världen, men som sagt – ta er D-vitamin, för bövelen! Det är en väldigt positiv sak för er hälsa. Om du har tid och lust kan du kontakta din läkare för en spådom gratis. Tack och hej!


Continue Reading Vad är grejen med D-vitamin?

Vilka är de populäraste skönhetsbehandlingarna just nu?

Vilka skönhetsbehandlingar är populära just nu? Det är en fråga som är lite knepig att svara på då skönhetstrender inte går i trendande vågor på det sättet. Men några vanliga behandlingar som är vanligt utförda på klinik är:

Tear trough

Fillers under ögonen eller tear trough som det egentligen heter, kan vara ett alternativ för den som upplever en synlig trötthet under ögonen. Ju äldre vi blir minskar vår fettvolym runt ögonen samtidigt som fördjupningar kan bli synligare. Ögonområdet kan då upplevas som glåmigt och trött, vilket inte ens sömn kan råda bot på. Men med en effektiv fillerbehandling får ögonen sin volym tillbaka och dina mörka ringar kan du säga hej då till!

Brazilian Butt Lift

Brazilian butt lift går att utföra antingen med eget fett eller med implantat, beroende på vad du önskar och vilka möjligheter som finns. En kirurgisk rumpförstoring ger ett resultat av en fylligare rumpa och det här är en operation som har ökat i popularitet de senaste åren. Som sagt kan en BBL-operation utföras på två olika sätt: antingen med implantat, eller med fett från kroppen. Det fettet kan tas från exempelvis ryggen, låren, magen eller kärlekshandtagen. Det första steget i processen är att boka in sig på en första konsultation hos läkaren på den valda kliniken.

Botox

Botox är ett välkänt och beprövat läkemedel som används världens över. Läkemedel? Ja, det är precis vad det är, tro det eller ej! Det är en av världens vanligaste medicinska estetiska behandlingar som ger positiva resultat på bland annat behandling av rynkor eller veck i pannan. Men botox används inte bara av estetiska skäl, faktum är att det även ger positiva resultat vid behandling av besvärande svettningar samt migrän. Så en behandling med botox kan både användas för att minska symmetrier eller få bort rynkor i ansiktet, lika mycket som att det kan användas för att lindra migrän och svettningar.…


Continue Reading Vilka är de populäraste skönhetsbehandlingarna just nu?

Få ditt drömgolv med tre enkla steg

Om du drömmer om ett slätt och vackert trägolv som inte har en enda skavank, så har vi några välbehövliga tips. Ett golv som är välvårdat och snyggt förändrar nämligen hela rummet och det kan få ett hem att kännas nyrenoverat och fräscht. Innan du kan uppnå ett sådant resultat finns det dock några steg som du bör överväga innan du anlitar golvslipare.

Steg 1 – slipa

Att slipa ett golv är otroligt viktigt om du vill bli av med gamla färgflagor, oregelbundna ytor, fula fläckar eller andra slitningar. Det är även ett steg du måste göra innan du behandlar golvet, för att det ska fästa och fungera ordentligt. Dock är det svårt att slipa på egen hand då du behöver en uppåt 70 kg tung slipmaskin, en särskild teknik, samt flera dagars tålamod.

Om du bor i Stockholm med omnejd kan du dock boka in golvslipning Stockholm, golvslipning Nacka, golvslipning hägersten, golvslipning Sollentuna eller golvslipning Täby. Med en golvslipning Stockholm slipper du allt krångel och kan även vara säker på att jobbet blir väl utfört.

Steg 2 – behandla

När ditt golv är slipat och redo är det dags att behandla det. Med en olja kan du få ett matt, lugnt och otroligt vackert resultat som framhäver träets ådringar. Ett lack är dock det vanligaste och mest hållbara sättet att behandla ett golv med. Det gör golvet hårt och tåligt men samtidigt fint likt ett oljat golv. Du kan även välja att behandla ditt golv med detaljvax. Detta ger även golvet en viss kulör, om du så önskar, men släpper fram träets naturliga utseende på samma gång.

Steg 3 – underhåll

När du behandlat ditt golv är det även viktigt att du underhåller det. Du kan exempelvis polera ett vaxat golv och du kan även olja in oljade golv flera gånger om. Detta gör att de håller sig fina länge och att ditt golv förblir drömmigt också efter många år.…


Continue Reading Få ditt drömgolv med tre enkla steg

Viktigt angående Solceller & solpaneler

Du installerar solceller vanligtvis på taket som en kompletterande energikälla för bostadshus, villor, samt företag. Termen solpaneler eller solcellsmoduler är ett samlingsord för olika typer av produkter som fångar upp solens energi. Solceller sitter ihop och bildar större solpaneler som du kan montera på ditt hus tak eller på fasaden. Varje enskild solcell producerar låg spänning därför kopplar man flera solceller för att skapa en solpanel.

Hur fungerar solceller?

Solen är en otrolig energiresurs och att installera solceller på taket är en bra investering. Elektrisk spänning uppstår mellan framsidan och baksidan av en solcell när solens strålar träffar cellen. För att du ska kunna använda elen så behöver du dock en växelriktare i fastigheten som omvandlar likströmmen från cellen till växelström. Du kan få hjälp med elinstallation av elektriker Solna.

Kan en solpanel lagra el?

En solpanel kan producerar el så länge som det är ljust men egenproduktionen upphör när det blir mörkt ute. Du kan inte spara elen som du inte använder men du kan komplettera dina solpaneler med batterier. Överskottsenergin som produceras under dygnets ljusa timmar kan du sälja till ett elbolag. Kontakta en elektriker stockholm för hjälp med installation.

Solceller på taket

Om du väljer att installera solceller på taket producerar de mest energi under sommar. De slutar dock inte att producerar el under molniga dagar eller om det ligger ett tunt lager med snö på taket. Det behöver inte vara soligt utan endast ljust för att för att cellerna ska producera el. Solkraft i Sverige är således trots vädret och klimatet speciellt under vintermånaderna en lönsam investering.

Underhåll av solpaneler

Nästan inget underhåll krävs av solpaneler och de påverkas inte speciellt mycket av smuts. Det regnar ofta tillräckligt mycket för att du inte ska behöva rengöra panelerna. Snö hjälper även till att hålla dem rena. Panelerna är hala och elektrikern vinklar dem så att löven faller eller blåser av. Du kan dock tvätta dem om du så önskar med vatten eller ett speciellt tvättmedel för solpaneler.…


Continue Reading Viktigt angående Solceller & solpaneler

Dom 4 viktigaste verktygen för en bilmekaniker

Körnare

Det är ett spetsigt verktyg som liknar en penna. Du använder körnaren till att förbereda platsen du vill borra, exempelvis kan det vara metall eller plast. Det kan vara mycket svårt att fixera borren på släta metallytor och därför går det enklare om du först har använt dig av en körnare. Du sätter helt enkelt körnaren mot metallytan där du vill borra och slår lätt till med en hammare.

Blocknyckel

Detta verktyg är öppet på den ena sidan och i sin tur har den andra sidan ett ringhuvud. Ett annat namn som man använder för den är U-ringnyckel. Blocknycklar finns i en massa dimensioner, så du hittar säkert den storlek du behöver. Du använder blocknyckel till att lossa eller dra åt skruvar och muttrar med kantiga huvud. I synnerhet för bilmekaniker är blocknycklar viktiga verktyg.

Migsvets

Du använder migsvets vid bilreparationer, lättare stålfabrikation, häftsvetsning och utbildning. Vid svetsning av aluminium kan du använda migsvets och därtill även vid båglödning av galvaniserad plåt. Detta är ett vanligt verktyg för bilmekaniker. Själva migsvetsen påminner om en limpistol, den matar in en massiv trådelektrod från maskinen till pistolen. Då blir det en båge mellan elektroden och basmetallen och metallen blir så varm att den smälter. För att undvika kontaminering använder man också skyddsgas, vanligtvis är det fråga om argon eller helium. Det är också nödvändigt att använda skyddsmask vid svetsning.

Slangvinda vatten

En slangvinda använder du när du behöver använda vatten en bit bort från kranen. Själva slangen är upprullad i ett hölje som du lätt kan montera fast i en vägg eller i taket. Då du ska använda slangen drar du bara ut den och den låser sig automatiskt på just det ställe du vill. När du sedan har använt slangen färdigt, drar du bara lätt i den och den rullar automatiskt igen tillbaka i sitt hölje. På grund av detta är det även bra för säkerheten, då du därmed inte snubblar över slangen.…


Continue Reading Dom 4 viktigaste verktygen för en bilmekaniker

Är det dags att putsa fönster?

Det börjar bli ljusare och våren kommer.
Den mörka perioden av året börjar lida mot sitt slut och man dras mer och mer ut i ljuset.
Temperaturen stiger gradvis och till en början så står man och tittar ut på det fina vårvädret genom smutsiga fönster.

Det är på våren man märker hur smutsiga fönsterna är och det är dags att ta hand om det själv eller så anlitar man fönsterputs Eskilstuna.
Att titta ut genom rena fönster är något som vi alla flesta uppskattar.
Rena fönster tillåter ett bättre insläpp av ljus och det gör att man ser lättare om det behöver städas i hemmet.

Man kan med fördel ta hjälp av städfirma Västerås som kan komma och ta hand som vårstädningen.
Det har blivit billigare att anlita företag till städning och fönsterputsning på grund av Rut-avdraget som drar av 50% av arbetskostnaden.
Genom detta avdraget så har detta skapat mer tid över till barnfamiljer med ensamstående föräldrar.

Det har alltså blivit vanligare med hemstädning Stockholm där man får mer tid över till annat där den grövsta städningen tas av ett noggrant städbolag.
Man behöver enbart hålla den dagliga städningen i schack där man plockar undan och diskar.

Men fönsterna då?
Jo dom är lätta att hålla ordning med hjälp av hink eller sprayflaskan vatten och någon form av fönsterputs.
Man använder även något verktyg som fönsterskrapa, svamp, duk eller tidningspapper.
Det har visat sig att en boll med tidningspapper kan göra underverk och få rent glas.

Man börjar med att fukta fönsterna helt med vatten och rengöringsmedel.
Gnid in det ordentligt så att det löser upp smuts och eventuellt fett.

Om man använder fönsterskrapa så är det viktigt med att torka den rent mellan varje drag så man inte sprider ut smutsen och skapar ränder.
Torka det sista med tidningspapper så får man ett bra slutresultat.…


Continue Reading Är det dags att putsa fönster?

Brukar du spola ner hår i toaletten?

Det finns saker som man absolut inte ska spola ner i avloppet och det är bland annat hår.
Hår bryts inte ner och har en tendens att fastna på alla dess möjliga ställen i ett avloppsrör som i sin tur möjliggör annat att fastna i.
Spolar man ner hår så är det som att be om ett stopp i avloppet som inte lossnar för något annat än en rörspolning.

Det finns andra saker som man inte ska spola ner i avloppet för att undvika att det blir stopp.
Fett är faktiskt något som man bör undvika spola ner i avloppet, givetvis går det inte att undvika att inte spola ner fett men man kan undvika det i den mån man kan.
Avloppsrören är långa och delarna som ligger längre ifrån bostaden har en lägre temperatur som gör att fettet stelnar.

Får sedan fettet torka lite så kan det härda tillsammans med andra saker som hår där det bildar ett stopp som inte går bort med hjälp av varmvatten.
Är det lite längre rör så går det inte att undvika att det lagras fett i avloppet så genom att minska mängden man spolar ut så förlänger man tiden tills det är dags att ringa efter rörspolning Stockholm. Undvik fett i avloppet genom att torka av disk och stekpannor innan man börjar diska, det finns smarta trattar som man kan hälla ut varmt fett i flaskor som man sedan kastar i hushållssoporna.

Matrester innehåller ofta fett men även annan mat som ris och couscous kan orsaka problem som bara går bort av en rörspolning Sollentuna.
Pasta, ris och andra liknande matrester som man kokar upp kan torka fast i avloppsrören och detta ger andra saker som fett och hår något att hålla sig fast på.
Så än en gång så kan man understryka hur pass viktigt det är med att skrapa av matrester och torka av disken innan man diskar.…


Continue Reading Brukar du spola ner hår i toaletten?

Hur man gör en flyttstädning.

En flyttstädning är något som tar tid och engagemang för dom allra flesta.
Planering krävs och många gånger tar det längre tid än vad man tror att slutföra en slutstädning.
Många gör det enkelt för sig själva och beställer flyttstäd Åre istället för att göra det själv.

Om man ska boka in en städfirma så är det viktigt att tänka på att man ska avsätta en hel dag för städningen åt företaget och det ska inte vara samma dag som man ska lämna över nycklarna.
Man måste även boka i god tid innan så att det finns städpersonal tillgängligt på det önskade datumet.
Ringer man några dagar innan så är det nästintill omöjligt att boka flyttstädning om man inte har tur.

När man flyttar in i en lägenhet eller hus så ska man kunna förvänta sig att flyttstädning i Åre är gjord och att det inte ska finnas något att anmärka på.
Dom flesta städföretag ger en garanti på några dagar så om den som flyttar in skulle upptäcka något så ska städföretaget kunna ta hand om detta.

Ska man utföra sin flyttstädning Åre själv så gör man det lättast om man gör det efter ett protokoll eller en checklista.
Det är ingen dålig ide att ta hand om vissa delar några dagar innan så att det bara är att torka av lite snabbt när man utför den stora flyttstädningen.
Att putsa sina fönster några dagar innan fungerar i dom flesta fallen då det klarar sig några dagar och är det dåligt väder så kan man inte göra något åt det.

Efter hand som man packar sina kartonger och tömmer delar av bostaden så passar man att torka av och rengöra dessa utrymmen.
Sprider man ut sin städning så slipper man ta allt på en gång, Spisen tar lång tid att rengöra så gör man det någon dag innan så är det bara att torka av lite snabbt sen.

 …


Continue Reading Hur man gör en flyttstädning.

Fördelarna med en glad och ren bil.

En ren bil håller längre, så ditt underhåll är viktigt.
Stor del av året erbjuder salt, kemikalier, smuts och slask som fräter på lacken och bryter ner rostskyddet.
Genom att tvätta bilen regelbundet själv eller på biltvätt Göteborg så förebygger man rostspridningen som drar ner värdet på bilen.

På våren när man gör däckbyte så är det en bra tid på året där man utför en grundlig vårtvätt och service på bilen.
När snön smälter bort så är det dags att tvätta bilen ordentligt så man får bort ingrott smuts och salt som fräter på lacken.
Dom flesta rostskadorna på bilar beror på att man inte tvättar bilen ordentligt eller tillräckligt ofta.

Det är lite beroende på hur mycket tid man har och hur pass noggrann man är vilken typ av rengöringsmetod man väljer.
Många föredrar automattvätt som utför både underredestvätt och vaxning på en kort tidsperiod.
En hel del väljer bort maskintvätt eftersom man anser att det kan sluta på lacken

Andra föredrar att använda sig av biltvätt gör det själv, där man tvättar med högtryck själv, här kan man lägga ner lite extra tid på utsatta detaljer och möjligheten att tvätta fälgarna är bättre här.
Det finns även dom som anser att handtvätt ger bäst resultat.

Att tvätta hemma på sin tomt är numera förbjudet i många kommuner på grund av alla vattenskyddsområdena och egna brunnar, man får inte några omständigheter tvätta ute på gatan där tvättvattnet kan rinna ut i dagvattnet. Om man är tvungen så får man i enstaka fall tvätta på sin egen gräsmatta så allt smuts och rengöringsmedel stannar kvar på sin tomt.

Allt fler blir mer miljömedvetna och köper miljövänliga kemikalier och tänker att det är okej att tvätta bilen på gatan för det.
Det är helt och hållet fel eftersom det finns kemikalier och olja på bilen som följer med vattnet ut oavsett hur miljövänligt medlet är. Det är alltid bäst att tvätta bilen i en avsedd tvätthall som ta hand om avloppsvattnet och renar samt skiljer bort oljan.

När man tvättar bilen så kan man passa på att vaxa den vilket ger ett extra skydd mot väder och vind samtidigt som bilen ser bättre ut med en fräsch vårkänsla.
När man tagit hand om bilens yttre så kan man matcha det med att ta hand om insidan med eller skick bilen till bilverkstad Göteborg som även utför bilrekonditionering.
Bilens innanmäte är ju det som man ser som förare när man kör, en ren interiör ökar känslan vid körning.
Dammsuga, torka rent och tvätta rutorna invändigt gör väldigt mycket för känslan.
Vid behov så kan man använda textilrengöring till sina säten med.

På våren är det med en bra tid att se över motor, bromsar och bilens allmäntillstånd, byta olja själv är lätt om man har tillgång till verktyg och oljetråg.
Dom flesta föredrar att lämna in sin bil till en bilverkstad i Göteborg som utför oljebyte och annan service åt en så man kan använda sin tid till något annat.

Genom att göra ett oljebyte så förbättrar man motorns förmåga att kyla ner sig själv och smörja alla rörliga delar, det ger en ökad livslängd på motorn och ger även en lägre bränsleförbrukning.
Luftfiltret är något som man bara mår bra av att byta en gång om året då det fångar upp partiklar som kan leda till allergier som pollen och liknande.

När man byter sina däck så är det alltid en bra ide att kontrollera hur bromsarna ser ut, är dom slitna så är det en fördel om man kan byta till nya bromsbelägg samtidigt som man har av …


Continue Reading Fördelarna med en glad och ren bil.

Varför man ska vara extra noggrann i köket

Köket är det rummet som används varje dag och här samlas bakterier på alla ytor från kladd och stänk från matlagningen.
Man torkar ju bort fläckar men man får inte bort allt, trasan man använder är inte så rengörande som man kan tro.
Ett bra tips är att värma disktrasan i mikron när den är fuktig så dödar man bakterier, var försiktig när du tar ut den så du inte bränner fingrarna.
Det är svårt att hålla rent i köket samtidigt som man använder det varje dag, alla ytor som man rör vid med händerna är ställen bakterier samlas.
Golvet är den renaste ytan en macka kan landa på istället för bänkskivan när det gäller bakterier

Har man inte hemstädning Stockholm regelbundet och får sitt kök städat på djupet så kan detta leda till att man blir oftare sjuk.
Man ska inte glömma att vred och handtag till kranar, spis samt kylskåp är ställen som det samlas mycket bakterier på.

Bakterier flyttas runt och sprids med händerna som vi använder till att laga mat med, självklart klarar ju kroppen en viss del bakterier men är det för mycket så är det lätt att man blir sjuk.
Har man problem med att hålla det rent och hygieniskt hemma så kan man ta hjälp av en bra städfirma.

Det är inte bara köket som det är viktigt att hålla rent i, våtutrymme och resterande av bostaden är lika viktiga eftersom man rör sig mellan rummen och sprider bakterier och smuts.
Genom att använda sig utav rut-avdraget så har det blivit mer prisvärt för privatpersoner att anlita städfirmor Nacka.
I genomsnitt så har dom flesta hushållen hemstädning varannan vecka där man får hjälp med alla förekommande uppgifter.
Detta används först o främst av ensamstående föräldrar som vill ha mer tid över till umgänge med familj och fritidsintressen.…


Continue Reading Varför man ska vara extra noggrann i köket

Har du rätt till rättshjälp

Domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten är dom som avgör om du har rätt till rättshjälp eller inte.
För att få insyn i hur systemet fungerar så läser du helt enkelt vidare här.

Rättshjälp är först och främst till för privatpersoner och enbart i undantagsfall kan näringsidkare eller dödsbo få rättshjälp.
Föreningar, företag och liknande får sin rättshjälp på annat håll.

Det är generellt mycket svårt för ett dödsbo eller företag att få rättshjälp om det inte finns synnerliga skäl.
När det gäller dödsbo så ska det vara så att den som gått bort ska ha beviljats rättshjälp och dödsboet begär att det ska tas över, man gör en bedömning om det är skäligt att staten fortsätter bidra till kostnaderna.
Angelägenheter som rör företag har vanligtvis inte rätt till rättshjälp så man får kontakta jurister Linköping för att se om man har rätt till rättshjälp eller ej.

Ditt ekonomiska underlag avgör om du har rätt till rättshjälp eller inte.
Man räknar sin årsinkomst före skatt och drar av 15k kr för varje barn som man betalar underhåll för eller har boendes hos sig upp till 75k kr.
Har man skulder eller förmögenheter som påverkar betalningsförmågan så ska detta även räknas in.
Har man mindre än 260k kr så kan man ha rätt till rättshjälp men man får betala en viss procent av kostnaden själv beroende på hur ekonomin ser ut.
Minderåriga och inkomstlösa slipper avgifter helt.

Ibland så har man en försäkring där rättsskydd ingår som till exempel hemförsäkring och vissa bilförsäkringar.
Detta innebär att försäkringsbolaget betalar en del av kostnaderna för jurist eller advokat Norrköping och att man inte kan få det betalt av staten om det täcker för just det fallet du behöver hjälp med.
För att få rättshjälp i som exempel familjerätten Linköping så är det nästan enbart barn som får beviljat rättshjälp.…


Continue Reading Har du rätt till rättshjälp

Flyttstädning för dig som ska flytta

Ett nytt hem är spännande och en upplevelse man minns länge.

Men vad hade du tyckt om ditt nya hem inte varit städat och helt rent som du förväntar dig?
Det är en självklarhet att den som lämnat bostaden till dig har städat så pass noggrant som det förväntas utav dig när du lämnar din gamla bostad. Det är enkelt att anlita en firma som tar hand om flyttstädning priser åt dig men det är inte alla som tänker på att den möjligheten finns.

När man ska flytta så är det en fördel om man börjar med städningen så tidigt så möjligt och ta det i flera steg så man kan slipper ta allt på en gång vid flytten. Att ta spisen någon dag innan eller att ta golven, lister och dörrkarmar efterhand sparar mycket tid. Fönsterputs Stockholm är något man med fördel kan göra någon vecka innan för det håller sig en längre tid, rena fönster ger väldigt stort intryck på helheten direkt.

Efterhand som man flyttar runt möbler, packar kartonger och förbereder inför flytten så kan man passa på att städa av efterhand, damm har en förmåga att fästa sig bättre på annat damm så tar man dom smutsigaste ställena så finns det mindre att städa överlag. Det gäller även normal regelbunden städning där man kan ha hemstädning Stockholm som ett trevligt komplement som frigör mer tid i vardagen.

När det gäller all städning så är det alltid bäst att börja högst upp och arbeta sig neråt, det beror på att allt damm man råkar dra ner eller yra upp i luften faller på golvet som man tar sist.
Ovanpå skåp i köket brukar vara väldigt smutsiga och kräver en hel del arbete innan det blir rent, ett bra tips är att när man flyttar in så ska man lägga ett lager plastfilm ovanpå skåpen som det bara är att kasta när det ska städas.

 

 

 …


Continue Reading Flyttstädning för dig som ska flytta

Hur man rättar till ett struligt wifi

Är inte nerladdningshastigheten inte riktigt på den nivån som man förväntar sig motsvarande för vad det betalas för? Kan internet helt plötsligt kopplas ner och koppla upp sig igen vid olika tillfällen? Du är i dessa fallen inte ensam med dessa problemen att en film kan stängas ner när man streamar från Netflix för att internet försvinner.

Handlar det endast om din nerladdningshastighet så handlar det troligen om att du befinner dig i ett område med många olika hushåll med trådlöst nätverk som försöker samsas på samma frekvenser och kanaler. När överföringar görs på samma frekvens och störs ut så får din router börja om tills all information är skickad samtidigt som din grannes router försöker göra detsamma.
Lösningen på detta är att analysera alla nätverk inom räckvidd och se vilka kanaler dessa är inställda på och sedan ställa in egen router på den minst trafikerade kanalen.
Tänk på att om möjlighet finns att använda kabelanslutning istället för trådlöst så föredrar man det i alla lägen för bättre hastigheter och svarstider.
Mätning kan man göra själv eller anlita en nätverkstekniker som hjälper dig med detta.

Är ditt problem att det kopplas ner hela tiden så kommer all it-support du kontaktar berätta samma sak och det är att du troligtvis har fler enheter uppkopplade på ditt hemmanätverk samtidigt än vad din router klarar av. Många billigare, enklare samt äldre routrar klarar upp till tio stycken trådlösa enheter samtidigt vilket kan avhjälpas med att koppla in enheter som är närliggande routern med nätverkskabel istället.

Är inte detta ett alternativ så kan du antingen ersätta din router med en modernare med högre kapaciteter eller utöka ditt nätverk med en repeater och skapa ett Mesh-nätverk. Ett Mesh-nätverk ger bättre täckning i större byggnader och bostäder där man tidigare inte nått sitt nätverk på mer avlägsna platser.

Placera din router så centralt så möjligt där du vill ha bra täckning och undvik väggar, glas och andra saker. Är där inte fri sikt mellan enheterna så är där troligen något som kan försämra din signal. Detta är ett enkelt sätt att förändra din uppkoppling till något bättre.

 

 …


Continue Reading Hur man rättar till ett struligt wifi

Nikotinpåsar som inte syns

Vinterns nya smaker på nikotinfritt snus finns nu ute i butik. Testa bland annat YOYO New York eller LYFT London Flair. De tobaksfria nikotinpåsarna har fått ett rejält uppsving de senaste åren då många vill komma ifrån tobaken som finns i vanligt snus. Dessutom är det här alternativet mindre rinniga och medför ingen missfärning tack vare de tobaksfri påsarna som är helt vita.

Nikotinpåsarna innehåller vanligtvis enbart fibrer, smaksättning, vatten och nikotin. Oftast kan du välja mellan olika styrkor, allt från lagom till väldigt starka beroende på vad som önskas. Dessa påsar brukar även komma i fler olika smaker än vad vanligt snus gör. Utöver det kan nikotinpåsarna komma i format som ”slim” vilket gör att de inte syns under läppen, vilket många föredrar på jobbet eller i andra sammanhang.

På marknaden hittar vi nu en mängd olika varumärken med en rad olika smaker och styrkor. Här följer några alternativ som har poppat upp den senaste tiden:

NICO Whip Alpine Mint Extra Strong – Med smak av eucalyptus och menthol. Finns även en variant vid namn ”Lash” som smakar mint och menthol.

VELO Polar Mint – En kylande och fräsch nikotinpåse med mediumstyrka av nikotin. Velo erbjuder även andra typer av smaker som drar mer åt det fruktiga och bäriga hållet.…


Continue Reading Nikotinpåsar som inte syns