Kul att veta om tak

Kul att veta om tak

Ett tak är ju som alla bör veta det mest genomgående viktigaste av en byggnad. Ett tak skyddar mot väder och vind och får stå ut med en hel del.
Takets form har alltid påverkats av material som varit tillgängligt och vilken lutning som får vatten och snö rinna av som bäst. Man vill ju undvika takskottning genom att ha högre lutning på taken så snö faller av sig självt.

Samtidigt så har man velat konstruera tak som är snygga och som passar in med övrig byggnader. Fin lera i södra Sverige har gjort att tegeltaket är det vanligaste taket. Det fanns många lokala tegelbruk utspritt i landet.

Fasadplåt eller plåttak som det med kallas är vanligare på äldre byggnader där man vill minska vikten där det en gång tidigare funnits tegeltak. Ett bristande underhåll av ett tak kan även leda till att man måste överväga en takläggning.

Den vanligaste formen på tak i Sverige heter sadeltak. Det är när två släta takfall möts i en taknock, vinkeln berodde på vilket material som användes.
Tegeltak behöver en viss vinkel för att vatten ska rinna av ordentligt och inte rinna inåt och skada byggnaden. Tyvärr så innebär skarpare lutning ett svårare underhåll.